TÜBİTAK 110T803 – Investigation and Development of Metal and Metaloxide Microdisk Resonator Inflammable Gas Sensors (2011-2014) Metal ve Metaloksit Mikrodisk Rezonatör Parlayıcı Gaz Sensörlerinin Araştırılması ve Geliştirilmesi

Role in the Project: Principal Investigator.
Project final report in Turkish can be accessed from this link.